HARDWORKER Mariusz Obrycki

18-400 Łomża
ul. Wyzwolenia 40
Polska
NIP PL7181272756
Tel. +48 514 304 346
e-mail: info[at]hardworker.pl

© Prawa autorskie | Niniejsza strona oraz wszelkie jej elementy, w tym nazwa domeny, marki, logo, znaki, rysunki, ilustracje, zdjęcia, tekst, grafiki i inne pliki dostępne na niniejszej stronie podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie własności intelektualnej i należą do firmy HARDWORKER Mariusz Obrycki albo zostały jej zgodnie z prawem udostępnione. Żaden element niniejszej strony nie może być kopiowany, powielany, modyfikowany, ponownie publikowany, przesyłany, zmieniany, nadawany ani rozpowszechniany w części lub w całości w żaden inny sposób w ramach dowolnego medium bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody firmy HARDWORKER Mariusz Obrycki, z wyłączeniem przypadków użytku prywatnego, osobistego i niekomercyjnego bez wprowadzania zmian do elementów niniejszej strony. Jakikolwiek przypadek wykorzystania niniejszej strony lub jej elementów, który nie został objęty autoryzacją, stanowi naruszenie praw firmy HARDWORKER Mariusz Obrycki.

Copyright by HardWorker 2023